خدمات طراحی کاتالوگ آژانس تبلیغاتی عاج

کاتالوگ اولین چیزیست که مشتریان بالقوه را به سمت شما می کشاند. کاتالوگ چیزیست که برند شمارا معرفی می کند و به مخاطبان نشان می دهد شما که هستید، چه می کنید و با چه هدفی این کار را انجام می دهید؟

طراحی کاتالوگ شما باید به گونه ای باشد که روی مشتریان شما تاثیر بگذارد. مطمئنا دوست دارید مشتری شما در حالی که در سالن انتظار منتظر می ماند و یا در نمایشگاه کاتالوگ شما را بردارد و نگاه بیندازد.

نمونه کارها