درباره ما

۳
ما به بلندا فکر می کنیم

آژانـس تبلیغاتی عاج، با ارائـه ی خدمات کامل و متنوع، قادر به خلق بسـتری ایـده آل برای تحقق آینـده ای مبتنی بر واقعیت و فراتـر از تصـور برندتـان می باشـد. ما مـی توانیم بسـتری برای تحـول زندگـی ایـران زمیـن و ارتقای سـطح کیفـی آن، بی نیاز از بزرگ نمایی (برندینگ روراسـت) و با گسـترش شـور و عشـق، محیا کنیم.

 

۲
ما جوان و حرفه ای هستیم

با همراهی ۱۲ جوان پویا و توانمند آغاز به کار کردیم و امروز این مجموعه شامل ۱۵ نفر عضو ثابت و ۲۰ نفر عضو فعال خارج از محل است که این افراد در دپارتمان های مختلف خدمات آژانس مشغول به فعالیت هستند.

۱
۱۳۹۰

آژانس تبلیغاتی عاج، در سال ۱۳۹۰ فعالیت خود را که با خدمات مشـاوره ی تبلیغاتی، تحقیق و توسـعه،تحقیقات بازار، طراحی گرافیک، عکاسـی، کد نویسـی تحت وب و موبایل،بازاریابی و فروش، سـاخت انیمیشـن و فیلم های صنعتی، حسـابداری، چاپ و اجرا آغاز کرد…

اعضای تیم آژانس تبلیغاتی عاج

مدیر مالتی مدیامهرداد شیران
کارشناس شبکه های اجتماعیطناز فدائی
مدیر تولید محتواحسام اولنج
محمدرضا آصفی
ویدئو گرافرافشین کبرائی
حسابدارسپیده عبداللهی
مدیر دیجیتال مارکتینگرویا محمدخانی
مدیر فروشآرمین فرحناک
مدیر گرافیکشیوا امانی
مدیر شبکه های اجتماعیامینه فغانی
مدیر عاملمحمد حسین دادخواه
مدیر عکسبرداریفرامز جبلی
کارشناس فروشفاطمه شربتی